Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Wetenschappelijk onderzoek in de taal- en letterkunde

Studiegidsnr:1106FLWTLA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Dirk Van Hulle
Olga Beloborodova
Emma-Louise Silva

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De universitaire opleiding taal- en letterkunde is een wetenschappelijke opleiding. In dit opleidingsonderdeel maak je kennis met het fenomeen wetenschap, en krijg je te zien hoe in de taal- en letterkunde aan wetenschap wordt gedaan. In de inleidende lessen wordt nagegaan hoe wetenschap vandaag te werk gaat. Welke verschillende methodes en benaderingen gebruiken onderzoekers? Hoe verschillen de menswetenschappen, en specifieker de wetenschappen die zich met taal en cultuur bezighouden (humanities) van de natuurwetenschappen?