Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Duitse teksten 2

Studiegidsnr:1106FLWTLD
Vakgebied:Letterkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Duits
Examen:1e semester
Lesgever(s)Vivian Liska

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Duitse Teksten 2: Franz Kafka: Kurzproza

Nach einem einführenden Überblick auf den literarischen und geschichtlichen Kontext von Kafkas Werk wird eine Auswahl von Prosatexten erläutert und interpretiert. Aus verschiedenen - philosophischen, soziologischen, psycho-analytischen, rhetorischen – Perspektiven werden Deutungsansätze erprobt und miteinander in Zusammenhang gebracht um die Vielschichtigkeit des kafkaschen Werks und die Reichweite literaturwissenschaftlicher Möglichkeiten erkennbar zu machen.

Na een inleidend overzicht van de historische, literaire en receptie-esthetische context van Kafka’s werk, wordt een selectie van prozateksten van deze auteur belicht en geïnterpreteerd. Vanuit verschillende perspectieven – filosofisch, sociologisch, psycho-analytisch, retorisch – worden aanzetten tot interpretatie aangeboden en uitgeprobeerd, zodat de studenten zowel inzicht verwerven in Kafka’s werk, als in het potentieel van verscheidene vooral recente – interpretatieve referentiekaders.