Nederlandse taalbeheersing 2: Academisch schrijven en presenteren

Studiegidsnr:1106FLWTLN
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Nederlandse taalbeheersing 2: Academisch schrijven en presenteren
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Nederlandse taalbeheersing 1
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Sarah Bernolet
Katrien Verreyken

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het opleidingsonderdeel “Academisch schrijven” is er in de eerste plaats op gericht de studenten in het wetenschapsdomein van de taalbeheersingskunde in te leiden. In de tweede plaats wordt ernaar gestreefd de academische taalbeheersing van de studenten aan te scherpen.

Een goede wetenschappelijke tekst schrijven is geen gemakkelijke opgave. Dit opleidingsonderdeel geeft inzicht in de mechanismen van academisch denken, academisch schrijven en academische teksten, zodat universitaire studenten de schrijfopdrachten tijdens hun opleiding succesvol kunnen uitvoeren. Er wordt in stappen naar het schrijven van een wetenschappelijke paper toegewerkt, volgens de fasen van het schrijfproces: oriënteren op de opdracht, een plan maken, het literatuuronderzoek uitvoeren en een literatuursynthese maken, toewerken naar een onderzoeksvraag, .... Het eindproduct van dit opleidingsonderdeel is een wetenschappelijke paper over een onderwerp uit de taalkunde of de literatuur, opgesteld volgens de regels van de kunst. Ook de mondelinge taalvaardigheid komt aan bod: op het einde van het opleidingsonderdeel hebben de studenten heel wat presentatietechnieken onder de knie.