Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Theaterwetenschap: grondslagen

Studiegidsnr:1106FLWTLT
Vakgebied:Film en theater
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Kurt Vanhoutte
Edith Cassiers
Benjamin Verhoeven

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Aan de basis van deze cursus staat de vraag naar het wezen van het theater. We gaan te rade bij denkers die doorheen de tijd een antwoord hebben gezocht op die vraag en brengen op die manier een snel veranderende en dynamische academische discipline in kaart. Centraal staan de verschillende methoden die zijn ontwikkeld om theatraliteit te bestuderen in al zijn verschijningsvormen – van mimesis tot postdrama, van performance tot alledaagsheid, van live gebeuren tot intermedialiteit. Daarbij komen de voornaamste genres aan bod zoals drama, dans, opera en hybridische performances op de grens met beeldende kunst, wetenschap en technologie. Leidraad vormt de opvatting dat theater gelijk staat aan perspectief: theater brengt onze blik in stelling tijdens een live gebeuren dat zich afspeelt tussen acteurs en hun publiek. We bestuderen de maatschappelijk-politieke context van dat model en bespreken vervolgens hoe het door de avant-garde van de twintigste eeuw wordt verruimd in praktijken die de klemtoon leggen op veranderende tekstsoorten, ritualiteit, identiteitspolitiek, lichamelijkheid, materialiteit en immersie. Het begrippenkader dat zo onstaat, wordt afgetoetst aan historische en eigentijdse opvoeringen. Op die manier ontwikkelen we het inzicht dat de theaterwetenschap evolueert op het ritme van de veranderende theaterpraktijk.