Theaterwetenschap: grondslagen

Studiegidsnr:1106FLWTLT
Vakgebied:Film en theater
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Kurt Vanhoutte
Edith Cassiers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

"What lies between the arts is theater", stelde Michael Fried eind jaren zestig in Art and Objecthood. Voor de invloedrijke criticus volstond deze vaststelling destijds om het theater af te doen als "the negation of art". Achteraf beschouwd articuleerde Frieds stelling de overgang van een modernistische naar een postmoderne theateropvatting. Feit is dat de theatertheorie een enigszins diffuse verhouding met haar kennisobject onderhoudt, die op geen enkel moment in haar geschiedenis neutraal te noemen is. Niet toevallig is de theaterwetenschap de meest recente van de kunstwetenschappen die zich als zelfstandige discipline vestigt.


Pas wanneer de theorie zich emancipeert van de literatuurwetenschappelijke analyse kunnen we spreken van de grondslagen van een eigentijdse theaterwetenschap. Deze paradigmatische ontvoogding bracht de afgelopen decennia tegelijk een opvallende verruiming van het object teweeg : van tekst over enscenering tot performance, van podiumkunst over theatraal gebeuren tot de theatraliteit van het alledaagse. We bestuderen hoe de theaterwetenschap in dat licht beroep doet op semiotiek, ideologiekritiek, fenomenologie, mediatheorie, feminisme, psychoanalyse, sociologie en antropologie. Deze wisselende allianties worden telkens bestudeerd in relatie tot verschuivingen in de artistieke praktijk van de podiumkunsten.