2-Betontechnologie

Studiegidsnr:1106FTIBET
Vakgebied:Bouwkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:36
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Bart Craeye
Geert Jacobs

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Inhoud paragraaf 1 Introductie: beton als veelzijdig bouwmateriaal
Inhoud paragraaf 2 Bestanddelen van beton: cement, water, granulaten, hulpstoffen, toevoegsels, vezels
Inhoud paragraaf 3 Eigenschappen van vers beton, verhardend beton en hard beton
Inhoud paragraaf 4 Duurzaamheid van beton
Inhoud paragraaf 5 Specificatie en certificatie van beton en definiëren van een betonsamenstelling
Inhoud paragraaf 6 Productie en vervoer, verwerking, ontkisting en nabehandeling van beton
Inhoud paragraaf 7 Speciale betonsoorten: zelfverdichtend beton, wegenbeton, (staal)vezeversterkt beton, licht beton, (ultra-)hoge sterkte beton