Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Duitse taalkunde 1

Studiegidsnr:1107FLWTLD
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Duits
Examen:1e semester
Lesgever(s)Tanja Mortelmans
Tom Smits

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In de cursus komen verschillende aspecten van de status van het Duits aan bod: we zoomen in op de moedertaalsprekers die Duits als nationale taal hebben, bespreken Duitstalige minderheden, Deutsch als Fremdsprache, de huidige status van het Duits (het Duits als wetenschapstaal, als taal van de economie, ...),
Meer vanuit linguïstische hoek komen thema's uit de areaal-, socio- en contactlinguïstiek aan bod, en is er aandacht voor de historische linguïstiek. Een apart hoofdstuk wordt gewijd aan contrastieve uitspraakleer Duits-Nederlands.