Engels: taalbeheersing 4

Studiegidsnr:1107FLWTLE
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:20
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Astrid De Wit
Alena Anishchanka

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het vak English Proficiency 4 omvat de volgende onderwerpen:

  • Een spreekcomponent om lexicale vaardigheden en kritisch denken te ontwikkelen
  • Een luister- en leescomponent, ofwel in de les ofwel als huistaak
  • Een schrijfcomponent met het oog op verbeteren van schrijfvaardigheden in vaste genres
  • Een actualiteitcomponent (Engelsstalige landen)

De bovenvermelde componenten komen aan bod in een waaier aan onderwerpen, waaronder lopende zaken die de studenten horen te op te volgen.