Franse letterkunde 2: Franse en Franstalige literatuur van de 19de eeuw tot vandaag

Studiegidsnr:1107FLWTLF
Vakgebied:Letterkunde
Academiejaar:2018-2019
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Frans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Kathleen Gyssels

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Een inleiding op de Franse letterkunde van de XIXde en XX/XXIste eeuw, startend met het Belgische symbolisme aan de oevers van de Schelde! We verdiepen ons vervolgens in het Surrealisme, met de dissidente Robert Desnos. Het breekpunt van WO II brengt een totaal nieuwe kijk op literatuur voor: OULIPO (Perec) en de Nouveau Roman. We zetten onze methodologische verdieping verder met de recentste evoluties en eindigen met het ebook.

Voor elke periode wordt de wisselwerking bestudeerd tussen de historische en culturele context enerzijds en de belangrijke literaire stromingen anderzijds. Leidraad daarbij is de manier waarop de schrijver zich telkens weer profileert in de zich wijzigende maatschappelijke context. 

De finaliteit is niet louter historisch: het historisch materiaal moet dienen om de moderne/hedendaagse letterkunde, en ook de rol van de letterkunde  in de hedendaagse (Franse) samenleving, te situeren en te begrijpen.