Franse letterkunde 2: Franse en Franstalige literatuur van de 19de eeuw tot vandaag

Studiegidsnr:1107FLWTLF
Vakgebied:Letterkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Frans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Kathleen Gyssels

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Een inleiding op de Franse letterkunde van de XIXde en XX/XXIste eeuw, startend met de pre/romantiek, vervolgens het Belgisch symbolisme aan de oevers van de Schelde!

Het Franse symbolisme strandt op de Grote Oorlog en het modernisme doet zijn intrede, vervlochten met het realisme en het naturalisme. "La fin du siècle" brengt dan weer het décadentisme met zich mee (één voorbeeld is Guy de Maupassant).,

We verdiepen ons vervolgens in het realisme, naturallisme en het modernisme. Proust en tijdgenoten.

Na WO II (breuklijn) delven we in vier hoofdstukken de na-oorlogse periode in (1945-heden): de proliferatie aan nieuwe tendenzen en strekkingen worden onder de loep genomen. van laat surrealisme tot Nouveau Roman. 

WO II brengt een totaal nieuwe kijk op literatuur voor: Nouveau Roman, OULIPO (Perec) en de "autorfiction" . We zetten onze methodologische verdieping verder met de recentste evoluties en eindigen met het ebook. De lange XX ste eeuw kent een veelheid aan strekkingen die we overlopen.

Voor elke periode wordt de wisselwerking bestudeerd tussen de historische en culturele context enerzijds en de belangrijke literaire stromingen anderzijds. Leidraad daarbij is de manier waarop de schrijver zich telkens weer profileert in de zich wijzigende maatschappelijke context.