Spaanse taalbeheersing 3

Studiegidsnr:1107FLWTLS
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Spaanse taalbeheersing 3
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Spaans: Taalbeheersing 1
Contacturen:26
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Spaans
Examen:2e semester
Lesgever(s)María del Rocío Ortuño Casanova
Patricia Galiana
Lucia Calvo Salazar

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus zal speciaal gewijd zijn aan de verkenning van een reeks geschreven genres en hun praktijk, waarbij een reeks culturele thema's met betrekking tot het Hispanisme worden voorgesteld, rond welke teksten zullen draaien, zoals technologie en Hispanisme, Sefardische wereld en identiteit, Filippijnse literatuur of sociale conflicten. in de Spaanse wereld. Een van de genres is web-schrijven, expository writing (een tekst van Wikipedia), het onderzoeksartikel en de samenvatting. Er wordt aan de woordenschat van de onderwerpen en genres en aan de grammaticale punten die overeenkomen met het niveau van C1 gewerkt. Het wordt aangevuld met een lectorado waarin mondelinge vaardigheden worden geoefend, die in de cursusnota's worden geëvalueerd.