Adaptatie in theater, film en literatuur 1

Studiegidsnr:1107FLWTLT
Vakgebied:Film en theater
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)- NNB
Gertjan Willems

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus focust op het adaptatiegegeven binnen theater, film en literatuur. Adaptaties vormen autonome werken, maar deze cursus benadert adaptaties als adaptaties, dat wil zeggen als bewuste herwerkingen van een of meerdere andere werken. Het vak biedt theoretische grondslagen die helpen te begrijpen wat er gebeurt bij het transfereren van narratief en vormelijk materiaal, van het ene medium naar het andere, maar ook binnen eenzelfde medium. Daarnaast bekijken we de historische ontwikkeling van de relatie tussen film en literatuur. Het vak gaat in op zowel de tekstuele dimensies van het adaptatieproces als op de productie- en receptiecontext van adaptaties. Diverse casestudies belichten de concrete praktijk van adaptatie.

Adaptatie 1 reikt via hoorcolleges theoretische grondslagen en historische inzichten aan. Dit vormt de basis voor Adaptatie 2, waarin het oefenen van analytische en presentatievaardigheden centraal staat.