Adaptatie in theater, film en literatuur 1

Studiegidsnr:1107FLWTLT
Vakgebied:Film en theater
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)- NNB
Gertjan Willems

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus verdiept zich in de adaptatieprocessen die zich richten op film, literatuur en theater. In het vak worden theoretische grondslagen geboden die helpen te begrijpen wat er gebeurt bij het transfereren van narratief en vormelijk materiaal van het ene medium naar het andere. Hierbij wordt zowel beroep gedaan op semiotische als mediatheoretische benaderingen die zich minder toeleggen op het verlies in een adaptatie als wel op de variatie die ontstaat in een nieuwe mediale context. In een aantal casestudies wordt ingegaan op de concrete praktijk van adaptatie.