3-Beproeven van bouwmaterialen

Studiegidsnr:1107FTIBVB
Vakgebied:Bouwkunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:54
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Wim Van den bergh
Jan Stoop

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Theorie: Er wordt verder ingegaan op een juiste attitude en methode bij het uitvoeren van (genormeerde) proeven, met hierbij aandacht voor o.a.: meetfouten, normen, kritische instelling, ...

Practicum: De praktische proeven worden uitgevoerd in groep met daarbij aandacht voor het onderzoeksaspect van laboproeven zoals o.a.: te selecteren parameters, methodiek van het onderzoek, opstellen van een planning en proevenprogramma, etc.

De praktische proeven zullen volgende onderwerpen behandelen: 

  • proeven op beton
  • proeven op cement (en mortel)
  • proeven op asfalt
  • proeven op bitumen
  • proeven op minerale grondstoffen