Jiddisch I

Studiegidsnr:1108FLWJST
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Vivian Liska
Paul Gybels

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het vak Jiddisch I kan gevolgd worden als dagcursus (donderdagen 13.30-15.00 u) OF als avondcursus (donderdagen 18.00-19.30 u).

Omdat Jiddisch geschreven wordt in het Hebreeuwse alfabet, dat in de eerste lessen wordt aangeleerd en ingeoefend, staat gedurende het eerste semester leesvaardigheid centraal. Hierbij wordt gebruikgemaakt van eenvoudige leesteksten en korte fragmenten uit de Jiddische literatuur, in de eerste plaats poëzie.
Wat spreekvaardigheid betreft, komt het er vooral op aan dat de student zijn/haar aanvankelijke angst om Jiddisch te spreken overwint. Grammaticale correctheid is hierbij aanbevelenswaardig, maar van ondergeschikt belang.
De actieve woordenschat wordt stelselmatig uitgebreid aan de hand van volgende thema's: 1. begroetingen; 2. een eenvoudige conversatie; 3. hoe ziet iemand eruit?; 4. bij de dokter (lichaam, gezondheid); 5. het weer; 6. de joodse feestdag Chanoeka; 7. familie; 8. kledij; 9. eten; 10. arbeid.
Met audiovisuele fragmenten wordt luistervaardigheid bijgebracht.
Het onvermijdelijke grammaticale gedeelte omvat onder meer: zinsbouw en woordvolgorde, het Jiddische naamvalssysteem, lidwoorden en hun verbuiging, werkwoorden en hun vervoeging, zelfstandig naamwoorden en hun meervoudsvorming, bijvoeglijke naamwoorden en hun verbuiging. De grammatica wordt contrastief aangeleerd, met de nadruk op verschillen en overeenkomsten tussen het Jiddisch en het Nederlands. Het grammaticale gedeelte is praktisch georiënteerd: niet de theorie op zichzelf is belangrijk, wel dat de student ze kan toepassen.
Telkens als het mogelijk is, zal tijdens de hoorcolleges het verband worden gelegd met de rijke Asjkenazische (Centraal- en Oost-Europese) joodse cultuur en tradities.