Algemene literatuurwetenschap 2

Studiegidsnr:1108FLWTLA
Vakgebied:Letterkunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Luc Herman
Bart Eeckhout
Laura Michiels

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit algemene opleidingsonderdeel in BA3 wordt parallel geprogrammeerd met Algemene Taalkunde 2. Studenten uit de Bachelor Taal- en Letterkunde zijn verplicht een van beide opleidingsonderdelen te kiezen.

In 2019-2020 zal het vak bestaan uit twee helften.

De eerste helft (gedoceerd door Luc Herman) zal gewijd zijn aan de theorie van de verhalende tekst. Aan de hand van het handboek Vertelduivels (tweede editie 2005) zal de nadruk liggen op de structuralistische of 'klassieke' narratologie, maar ook ideeën uit de aanloop naar deze theorie en correcties erop in de 'postklassieke' narratologie zullen aan bod komen. De theorie wordt meteen getoetst aan de hand van korte primaire teksten.

De tweede helft (gedoceerd door Laura Michiels) zal gewijd worden aan het veld van de gender- en seksualiteitstheorie. Dit deel van het vak biedt een overzicht van twee grote stromingen binnen de literatuurwetenschap, namelijk feministische en "queer" literatuurkritiek. De lessen behandelen chronologische ontwikkelingen, zoals de evolutie van eerste naar vierde golf binnen het feminisme. Ook worden centrale concepten uit de gender-en seksualiteitstheorie belicht, bijvoorbeeld de vier prehomoseksuele modellen van de Amerikaanse geschiedenisprofessor David Halperin. Tijdens iedere les wordt een relevante theorie besproken en geïllustreerd aan de hand van een filmfragment, romanuittreksel, gedicht etc. Deze fragmenten houden rekening met de diversiteit aan talen die binnen de opleiding taal-en letterkunde aangeboden wordt en zijn zo geselecteerd dat ieder taalgebied minstens één keer aan bod komt.