Algemene literatuurwetenschap 2

Studiegidsnr:1108FLWTLA
Vakgebied:Letterkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Luc Herman
Bart Eeckhout
Beatrice Hanssen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit algemene opleidingsonderdeel in BA3 wordt parallel geprogrammeerd met Algemene Taalkunde 2. Studenten uit de Bachelor Taal- en Letterkunde zijn verplicht een van beide opleidingsonderdelen te kiezen.

In 2020-2021 zal het vak bestaan uit twee helften.

De eerste helft (gedoceerd door Luc Herman) zal gewijd zijn aan de theorie van de verhalende tekst. Aan de hand van Handbook of Narrative Analysis (tweede editie 2019) zal de nadruk liggen op de structuralistische of 'klassieke' narratologie, maar ook ideeën uit de aanloop naar deze theorie en correcties erop in de 'postklassieke' narratologie zullen aan bod komen. De theorie wordt meteen getoetst aan de hand van korte primaire teksten.

The second half (taught by Beatrice Hanssen) consists of weekly lectures and in-class discussions of  theoretical, historical and literary texts about gender and sexuality. Students are expected to prepare the readings in anticipation of our meetings. Weekly questions and in-class assignments will help students fine-tune their critical close readings
skills.