Duitse literatuurgeschiedenis 2

Studiegidsnr:1108FLWTLD
Vakgebied:Letterkunde
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in academiejaar aanvangend in EVEN jaar
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Duits
Examen:2e semester
Lesgever(s)- NNB
Geert Crauwels

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit college biedt een systematisch overzicht van de Duitse literatuurgeschiedenis vanaf 1890 tot nu en behandelt de volgende periodes: Der Naturalismus und seine Gegenströmungen, Der Expressionismus, Weimarer Republik und Drittes Reich, Literatur zwischen 1945 und 1968, Literatur in der DDR, Literatur zwischen 1968 und 1990, Literatur nach der Wiedervereinigung . Hierbij wordt kritisch ingegaan op de vormen en functies, mogelijkheden en grenzen van de literaire geschiedschrijving. Naast de studie van de literaire periodes van de Duitse literatuur en haar belangrijkste vertegenwoordigers wordt uitvoerig aandacht besteed aan de maatschappelijke, religieuze, filosofische en wetenschappelijke context die de Duitse literatuurgeschiedenis in de 20e eeuw mee vorm gegeven heeft.