Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Duitse literatuurgeschiedenis 2

Studiegidsnr:1108FLWTLD
Vakgebied:Letterkunde
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in academiejaar aanvangend in EVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Duits
Examen:2e semester
Lesgever(s)Thomas Ernst

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit college biedt een systematisch en chronologisch overzicht van de Duitse literatuurgeschiedenis van 1918 tot vandaag, aansluitend aan het vak “Duitse literatuurgeschiedenis 1”. Wij beginnen in de Weimarer Republik met teksten van Bertolt Brecht en Franz Kafka, bestuderen de literaire productie onder de omstandigheden van het Exil en van het Nationaalsocialisme. Wij kijken naar de ‘Trümmerliteratur’ en vervolgens naar de Duitstalige literatuur uit België, de DDR, Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland. Dan focussen wij op de literatuur uit de Bondsrepubliek Duitsland en haar stromingen, onder meer de experimentele literatuur, de ‘Neue Subjektivität’, de herinneringsliteratuur, de popliteratuur en de webliteratuur.

Wij lezen gecanoniseerde teksten uit de centrale genres, onder meer van de Duitstalige Nobelprijs-winnaars Thomas Mann, Heinrich Böll, Elfriede Jelinek, Herta Müller en Peter Handke. Daarnaast analyseren wij ook esthetisch en maatschappelijk belangrijke teksten van minder bekende auteurs die ons een inzicht in literaire en maatschappelijke ontwikkelingen geven.

In de colleges wordt ook kritisch ingegaan op de vormen en functies, mogelijkheden en grenzen van de literaire geschiedschrijving. Om de literaire periodes van de Duitse literatuur en haar belangrijkste vertegenwoordigers beter te begrijpen, zal ook uitvoerig aandacht besteed worden aan de maatschappelijke, wetenschappelijke, filosofische en religieuze context die de Duitse literatuurgeschiedenis mee vorm heeft gegeven.