Engels: taalbeheersing 5

Studiegidsnr:1108FLWTLE
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jennifer Thewissen
Alena Anishchanka

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In English Proficiency 5 staan academische schrijfvaardigheden en het opstellen van een efficiënte literatuurstudie centraal. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen in de les:

  • Rhetorische eigenschappen. (mogelijkheid en zekerheid uitdrukken, een nieuw onderwerp aanhalen, het werk van anderen citeren, schrijfwerk kunnen inleiden en besluiten, enz.)
  • Een efficiënte onderzoeksvraag opstellen zonder deze uit het oog te verliezen tijdens het schrijfproces.
  • Toelichting geven bij grafieken en tabellen.
  • Gebruik maken van referenties in doorlopende tekst en opstellen van een referentielijst.
  • Academische woordenschat (register, collocaties, verbindingswoorden enz.)
  • Vaardigheden in tekstbewerking (een systematische benadering)

Het onderdeel “Algemeen Engels” behandelt een aantal professioneel gerichte kwesties, zoals:

  • het analyseren van en het reageren op vacatures,
  • het ontwikkelen van een webpagina,
  • professionele e-mail communicatie,
  • professionele presentatievaardigheden, etc.