Franse taalkunde 2: grammaticale en lexicale semantiek, synchroon en diachroon

Studiegidsnr:1108FLWTLF
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Frans
Examen:1e semester
Lesgever(s)Patrick Dendale
Anne Vanderheyden

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Deze cursus kent twee onderdelen, een synchroon onderdeel en een diachroon onderdeel, die op verschillende manieren onderling nauw met elkaar verbonden zijn.
  • De belangrijkste focus van de cursus is “studie van de betekenis en betekenisevolutie”, meer bepaald de meervoudige betekenissen (polysemie) van woorden en de verschillen in betekenis tussen woordparen (‘synoniemen’) op basis  van corpusonderzoek en kritische studie van woordenboeken.
  • Deze cursus  is geen encyclopedische of theoretische cursus maar heeft de bedoeling de studenten te initiëren in de verschillende fases van taalkundig onderzoek : selectie en omlijning van een thema vanuit een initiële verwondering en vraagstelling; precieze formulering van onderzoeksvragen, samenstellen van een corpus, bibliografische opzoekwerk, verzamelen, interpreteren en evalueren van informatie uit referentiewerken, lezen, synthetiseren en kritisch verwerken van linguïstische artikels, interpreteren van taalgegevens, formuleren en  verifiëren van hypotheses over betekenis en gebruikscondities van woorden aan de hand van het corpus. Dit alles zowel in synchroon als in diachroon perspectief.
  • De nadruk zal dus liggen op het zelf leren uitvoeren van kleinschalig taalkundig onderzoek en alle sessies (theoretisch, methodologisch en empirisch) van de cursus staan in het licht hiervan. De studenten zullen tijdens het semester zelf de resultaten van twee kleine onderzoekjes over woordenparen mondeling presenteren. Op die manier worden diverse aspecten van het synchroon en diachroon onderzoek bekeken.
  • Naast dit alles is er ook een korte inleiding op de fonetiek van het modern Frans en de historische fonetiek, waarbij, aan de hand van oefeningen, belangrijke fonetische evoluties worden bestudeerd.