Samenleving en cultuur in Spanje

Studiegidsnr:1108FLWTLS
Vakgebied:Cultuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Spaans: Samenleving en cultuur in Spanje
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Spaans: Grammatica 2 én Spaans: Taalbeheersing 1 (voor T&L) of Taalbeheersing 2 (voor TTK)
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Spaans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Christiane Stallaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus biedt een algemene inleiding tot de historische, sociale, culturele en politieke structuren van Spanje. Een bijzondere aandacht gaat naar de interetnische verhoudingen en de processen van natievorming. De rode draad doorheen de cursus is de wisselwerking tussen religie, etniciteit en natie. Er wordt gekeken hoe deze historische processen een licht werpen op de actualiteit. De cursus behandelt chronologisch de belangrijkste ontwikkelingsfasen met de nadruk op enkele scharniermomenten: Al Andalus en de Reconquista; 1492; de Spaanse Gouden Eeuw en de Zwarte Legende; de breuk tussen de ‘twee Spanjes’; de Spaanse Burgeroorlog en het Franco-regime; het herstel van de democratie; het Spanje van de Autonome Gewesten en het taalbeleid.