Adaptatie in theater, film en literatuur 2

Studiegidsnr:1108FLWTLT
Vakgebied:Film en theater
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)- NNB
Gertjan Willems

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus bouwt verder op 'Adaptatie in Theater, Film en Literatuur 1' en biedt een meer praktisch gericht luik aan binnen de studie van het adaptatieproces. Door middel van groepswerk, presentatie, discussie, excursies en diverse (schrijf)opdrachten wordt de inzicht in het adaptatieproces vergroot.