Duits: Vertalen Duits > Nederlands 1

Studiegidsnr:1108FLWTTA
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Duits: Vertalen Duits > Nederlands 1
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is voor Duitse taalbeheersing 1 én Nederlands: Communicatie en variatie
Contacturen:26
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Duits
Examen:1e semester
Permanente evaluatie
Lesgever(s)Patricia Linden

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In de eerste colleges worden de moeilijkheden bij het vertalen van verwante talen besproken. Er is aandacht voor tekstlinguïstiek, "falsche Freunde", "onvertaalbaarheid", interculturele verschillen en vertaalstrategieën.

Ook cultuurspecifieke elementen worden binnen hun context behandeld.

We vertalen een brede waaier van teksten die tot verschillende tekstsoorten behoren en bepalen vooraf voor elke tekst een vertaalstrategie. De studenten leren een vertaling kritisch te beoordelen.