Nederlandse taalbeheersing 3: journalistiek schrijven

Studiegidsnr:1109FLWTLN
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Nederlandse taalbeheersing 3: journalistiek schrijven
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Nederlandse taalbeheersing 1
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Sarah Bernolet
Katrien Verreyken

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het opleidingsonderdeel Nederlandse Taalbeheersing 3 “Journalistiek schrijven” biedt studenten praktische strategieën om helder, toegankelijk en aantrekkelijk te leren schrijven. Er wordt ingegaan op het schrijfproces: een artikel voorbereiden, informatie verzamelen, een opzet maken, structureren, formuleren en afwerken. Daarbij wordt aandacht besteed aan zaken als taakomschrijving, focus en nieuwswaarde. Ook wordt uitgelegd hoe je een doelgroep aanspreekt en het verhaal afstemt op het medium waarin het wordt gepubliceerd. De kenmerken van de belangrijkste journalistieke genres worden besproken, zoals nieuws- en opinieartikelen, interviews en achtergrondverhalen. Per genre wordt het schrijfproces belicht en gewaarschuwd voor de valkuilen. Het eindproduct van dit opleidingsonderdeel is een portfolio met daarin de uitwerking van een aantal journalistieke genres. Ook de mondelinge taalvaardigheid komt aan bod in de vorm van radiopresentaties en interviews.