Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Filmanalyse

Studiegidsnr:1109FLWTLT
Vakgebied:Film en theater
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Tom Paulus
Ruben Demasure

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursus staan de diverse componenten van de filmtaal centraal: montage, mise-en-scène, fotografie, geluid, et cetera. Ook de manieren waarop in film op een voor het medium specifieke manier ruimte en tijd worden geconstrueerd komen aan bod.
Daarnaast stelt deze cursus zich tot doel de student vertrouwd te maken met het jargon dat nodig is om films te analyseren en te beschrijven.
De cursus wordt rijkelijk geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de canon alsook met minder bekende en recente films.
In een werkstuk met schrijftraject past de student diverse in de hoorcolleges behandelde elementen van de filmtaal toe op een concreet voorbeeld.