Duits: Vertalen Duits > Nederlands 2

Studiegidsnr:1109FLWTTA
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Duits: Vertalen Duits > Nederlands 2
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is voor Duitse taalbeheersing 1 én Nederlands: Communicatie en variatie
Contacturen:26
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Duits
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Carola Strobl

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Vertaaltechniek: vertaalproces en vertaalstrategieën, gebruik van bronnen en naslagwerken

Contrastieve vertaaloefeningen met bijzondere aandacht voor het vertalen van metaforen en cultuurspecifieke items (realia)

Samenvattend vertalen met oog op doelpubliek en genre

Vertalen en reviseren op tekstniveau: verschillende tekstgenres (v.a. informatieve teksten)