Spaanse taalbeheersing 4: mondelinge taalvaardigheid

Studiegidsnr:1110FLWTLS
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Spaanse taalbeheersing 4
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Spaans: Taalbeheersing 3
Contacturen:26
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Spaans
Examen:1e semester
Lesgever(s)María del Rocío Ortuño Casanova
Patricia Galiana
Lucia Calvo Salazar

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Tijdens de sessies zullen de studenten korte presentaties geven en debatteren over materialen die ze van tevoren lezen of bekijken (essays, documentaires, columns, recensies, video's). De nadruk zal liggen op de sociaal-culturele realiteit van de Spaans-Amerikaanse wereld. Er zullen ook luister- en woordenschatoefeningen zijn, evenals grammatica die gericht is op het verbeteren van de orale expressie. De benaderde onderwerpen omvatten kunst, politiek en samenleving, grenzen en identiteiten, en de natuur en inheemse volkeren. De lessen worden versterkt met een wekelijkse 'lectorado'-sessie, het bijwonen van culturele activiteiten en een cine-club.