Cultuur van de moderniteit

Studiegidsnr:1110FLWTLT
Vakgebied:Film en theater
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Kurt Vanhoutte

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De moderniteit laat zich best verstaan uit interdisciplinair oogpunt. De tijdgenoot omarmt het ‘nieuwe’, ontmantelt vaste categorieën en ontwerpt een alternatieve levenskunst. Vooruitgang en emancipatie worden sleutelwoorden in een cultuur die zichzelf presenteert als exponent van technologische innovaties en grensverleggende ervaringen. De toekomst is nu: de geschiedenis wordt tot een punt van breken gebracht. De kunst articuleert dit spanningsveld en laat zich bijgevolg als vanzelf situeren tussen uiteenlopende disciplines en technieken. Niet toevallig zijn fragment en montage centrale vormprincipes. Ze accepteren de verbrokkelde ervaringen van de moderniteit in de massamedia en de metropool. We brengen deze heterogeniteit onder in clusters die patronen in de ontwikkeling van film, theater en literatuur zichtbaar maken. Ze vormen telkens een thematische verzameling van beelden en ideeën. Aan bod komen respectievelijk: de wereld van morgen, het gemechaniseerde kijken, exotisme en vitaliteit, spektakel en sensatie/schok, de mannequin en de fetisj, observatie en controle/detectie, elektriciteit en magie/spiritisme.

We benaderen de moderniteit van theater, film en literatuur als een constellatie van beelden en ideeën. Elk lesonderdeel bestaat uit een theoretisch exposé en een visueel gedeelte (met fragmenten uit vroege film en theater, actualiteiten, vormgeving en architectuur, enzovoort), dat de reflectie niet alleen illustreert en concretiseert maar ook alternatieve betekenisvormen aanreikt. Deze methode laat zich inspireren door het Passagen-werk van Walter Benjamin, een interdisciplinaire kroniek van de moderniteit die het fragment tot basisprincipe verheft en in de dialectiek het streven herkent van de moderne tijdgenoot.