Afrikaanse taalkunde

Studiegidsnr:1111FLWTLA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Anna Petro Maritz

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

 

 

 

De cursus behelst de volgende componenten:

De herkomst van Afrikaans (een korte geschiedenis van het Afrikaans) (2 lessen)

De huidige stand van zaken en de toekomst van het Afrikaans in een meertalige context (2 lessen)

Afrikaanse variatietaalkunde (2 lessen)

Afrikaanse grammatica (8 lessen)

Een perscriptief perspectief op Afrikaans (4 lessen)

Toepassing van verworven kennis op Afrikaanse teksten en Afrikaanse gespreksvoering (doorlopend)