Afrikaanse taalkunde

Studiegidsnr:1111FLWTLA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Marilize Pretorius

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

 

De cursus behelst de volgende componenten:

De herkomst van het Afrikaans (een korte geschiedenis van het Afrikaans) (2 weken + doorlopend)

De verschillen tussen Afrikaans en Nederlands worden doorlopend benadrukt

De huidige stand van zaken en de toekomst van het Afrikaans in een meertalige context (2 weken + doorlopend)

Afrikaanse variatietaalkunde (1 week)

Afrikaanse grammatica (doorlopend)

Een perscriptief perspectief op Afrikaans (2 weken)

Toepassing van verworven kennis op Afrikaanse teksten en Afrikaanse gespreksvoering (doorlopend)

  • 2 gedichten van Marlene van Niekerk in het Afrikaans en het Nederlands (2 weken)
  • 2 gedichten van Breyten Breytenbach in het Afrikaans en het Nederlands (2 weken)
  • 3 korte verhalen (teksten van Jan Rabie. Elsa Joubert en Nathan Trantaal worden gebruikt) (5-6 weken)