Belgische cinema in internationaal perspectief

Studiegidsnr:1111FLWTLT
Vakgebied:Film en theater
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in acad.jaar aanvangend in ONEVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:20
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Gertjan Willems
Bram Van Beek

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel wordt gedoceerd in het academiejaar 2021-2022 (niet in het academiejaar 2020-2021 dus).