Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Digital Humanities

Studiegidsnr:1112FLWTLA
Vakgebied:Cultuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Walter Daelemans
Dirk Van Hulle
Mike Kestemont
Wout Dillen
Vincent Neyt
Joshua Schäuble

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit vak krijgen de studenten een brede inleiding tot de status quaestionis op het gebied van de Digital Humanities (DH) of digitale/computationale geesteswetenschappen. DH is een internationale gemeenschap van onderzoekers die nagaan hoe digitale technieken en computationele methodes kunnen worden ingezet om de bestaande, traditionele onderzoekspraktijk in de geesteswetenschappen te ondersteunen en te verbeteren. Over de verschillende departementen heen zijn onderzoekers aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte betrokken in projecten die inzetten op de digitale onsluiting van cultureel erfgoed of de computationele benadering van onderzoeksobjecten die voordien enkel ‘handmatig’ werden geanalyseerd. Het scala aan betrokken benaderingen is divers: linguïsten gebruiken Artificiële Intelligentie om pedofielen op te sporen op sociale media, historici bieden online interactieve kaarten aan van historisch Antwerpen, toegepaste-taalkundigen gebruiken technieken als spraakherkenning, eye-tracking en computer-aided translation bij het vertalen van teksten en letterkundigen onsluiten op grote schaal de persoonlijke handschriften van bekende schrijvers als Samuel Beckett.

Deze brede waaier aan toepassingen vormt het onderwerp van dit vak. In de eerste sessies wordt aan de hand van het concept 'modellering' een overzicht geboden van de belangrijkste toepassingen de dag van vandaag in Digital Humanities. Daarna wordt aan de hand van een brede waaier aan gastcolleges ingegaan op concrete toepassingen binnen het geesteswetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit Antwerpen. Het tweede, meer praktische deel van dit vak neemt de vorm aan van een stage binnen één van de DH-onderzoeksgroepen aan de Universiteit Antwerpen. Tijdens deze stage worden de studenten ondergedompeld in de concrete onderzoekspraktijk van DH-gerelateerde projecten.