Frans: Grammatica 1

Studiegidsnr:1112FLWTLF
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Frans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Katrien Lievois

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus gaat in op de belangrijkste aspecten van de morfologie en van de syntax van de enkelvoudige en van de samengestelde zin.

Een eerste reeks lessen behandelt de morfologie en de basissyntax van het werkwoord: vervoeging van de werkwoorden in alle vormen en alle tijden, het hulpwerkwoord, de persoonlijke en relatieve voornaamwoorden, het “accord du participe passé” …

Nadien worden de morfologische aspecten van het naamwoord en zijn satellieten herhaald: het genus van de naamwoorden, de vorming van het vrouwelijke en het meervoud van de naamwoorden, de aanpassingen en de plaats van het bijvoeglijk naamwoord en het bijwoord…

Daarna worden de belangrijke syntactische aspecten van de enkelvoudige zin herhaald en uitgediept: de werkwoordstructuren, de voornaamwoorden, de negatie en de vraagzin.

Tenslotte worden de syntactische aspecten van de samengestelde zin behandeld: de vergelijking, de voorwaarde en de hypothese, het gevolg en het doel, de tegenstelling, de tijd, de reden…
 

Wat het gedeelte oefeningen betreft: De student bereidt thuis de oefeningen voor in verband met het hoofdstuk dat de week ervoor in de theorieles is uitgelegd. Deze oefeningen worden dan klassikaal verbeterd en vooral besproken in de les Oefeningen.

Aangezien in de syllabus ook extra oefeningen voor de student zijn voorzien, worden niet alle oefeningen klassikaal verbeterd. De student kan deze extra oefeningen volgens zijn persoonlijk ritme afwerken en via de Blackboardcursus de oplossingen hiervoor downloaden.