Filmkritiek: geschiedenis, stijl en retoriek

Studiegidsnr:1112FLWTLT
Vakgebied:Film en theater
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in acad.jaar aanvangend in ONEVEN jaar
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:20
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Tom Paulus
Gertjan Willems
Ruben Demasure

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het doel van deze cursus is studenten vertrouwd te maken met de verschillende vormen van filmkritiek (de recensie, het interview, essay en video-essay). De hoorcolleges verschaffen historische, stilistische en retorische inzichten over de diverse vormen van filmkritiek. De opdrachten en workshops bieden een kennismaking met de filmkritische praktijk. 

Voor iedere theoretische sessie lezen/bekijken de studenten één of meerdere voorbeelden van canonieke essays, recensies, interviews of video-essays (Pauline Kael, Manny Farber, Cahiers-critici, ... maar ook nationale auteurs zoals Dirk Lauwaert of Eric de Kuyper en hedendaagse, digitale vormen van filmkritiek). Deze voorbeelden worden vervolgens samen besproken en historisch en theoretisch gekaderd tijdens het lesmoment. We werken met Nederlandstalige en Engelstalige voorbeelden (waar mogelijk met vertalingen), dit kunnen zowel good practices als bad practices zijn voor de eigen opdrachten. De focus van deze cursus ligt bijgevolg minder op de (volledige) historische ontwikkelingen, maar eerder op de praktijk van filmkritiek.