Frans: Vertalen Frans > Nederlands 1

Studiegidsnr:1112FLWTTA
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Frans: Vertalen Frans > Nederlands 1
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is voor Frans: Tekst en communicatie én Nederlands: Communicatie en variatie
Contacturen:26
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Francis Mus

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

- Vertaaltechnieken: het vertaalproces, het gebruik van naslagwerken (lexicaal en grammaticaal),het correct vertalen van zinsstructuren, tijden, voornaamwoorden, verbindingswoorden, deelwoordconstructies, e.d., het vermijden van gallicismen
- Contrastieve oefeningen: op zinsniveau en toegespitst op de onderwerpen die vermeld staan onder vertaaltechnieken
- Vertalen op tekstniveau; algemene teksten van het niveau B2: een gradueel opgebouwd corpus van teksten (qua lengte, moeilijkheidsgraad, vertaalproblemen), waarbij telkens nieuwe vertaalproblemen en mogelijke oplossingen aangereikt worden.