De Kapellekensbaan: een introductie

Studiegidsnr:1113FLWTLN
Vakgebied:Letterkunde
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in acad.jaar aanvangend in ONEVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:20
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Kris Humbeeck
Gwennie Debergh
Valerie Rousseau

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Louis Paul Boon is de enige serieuze kandidaat voor de Nobelprijs voor Letterkunde die Vlaanderen ooit heeft gehad. Voor deze introductie op zijn werk is geen specifieke voorkennis vereist: nieuwsgierigheid, enig vermogen tot begrijpend lezen en een beetje zin voor avontuur volstaan. De collegereeks is opgebouwd rond De Kapellekensbaan (1953), het eerste deel van een romandiptiek over de modernisering van Vlaanderen en volgens velen Boons opus magnum. Eerst zullen in enkele hoorcolleges de literatuuropvattingen van Boon – zoals ze in hun concrete politiek-maatschappelijke, culturele en biografische context tot ontwikkeling kwamen – worden gereconstrueerd. Vervolgens gaan we aan de slag met de tekst. Daarbij imiteren we de vertelstructuur van de bestudeerde roman. Om te beginnen zullen we debatteren over een aantal thema’s uit De Kapellekensbaan die er ook vandaag nog toe doen, waarbij iedere participant aan het debat de identiteit zal overnemen van een van de personages die Boons roman bevolken. Daarnaast zullen we enkele cursief gezette passages uit de roman – sleutelscènes uit het levensverhaal van het gecrashte titaantje Ondine Bosmans – bewerken voor de film.