Frans: Vertalen Frans > Nederlands 2

Studiegidsnr:1113FLWTTA
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Frans: Vertalen Frans > Nederlands 2
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is voor Frans: Vertalen Frans > Nederlands 1
Contacturen:26
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Francis Mus

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

- Vertaaltechniek: uitleg over het vertaalproces en vertaalstrategieën, gebruik van bronnen en naslagwerken
- Contrastieve vertaaloefeningen, waarbij gewerkt wordt rond de volgende thema's: verschillen F-N in het gebruik  van leestekens, Standaardnederlands en taalvariatie, de vertaling van metaforen, het vermijden van ongewenste personificaties en de vertaling van cultuurspecifieke items (realia).
- Vertalen: op tekstniveau; algemene teksten uit een corpus van verschillende tekstsoorten, waarbij telkens nieuwe vertaalproblemen en mogelijke oplossingen aangereikt worden en ook steeds langere teksten worden vertaald, waarin alle reeds behandelde problemen tegelijk aandacht vragen.