Jeugdliteratuur

Studiegidsnr:1114FLWTLA
Vakgebied:Letterkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:20
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Frauke Pauwels
Vanessa Joosen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Voor literatuurwetenschappers en sociologen vormen kinderboeken interessant onderzoeksmateriaal om na te gaan welk maatschappijbeeld volwassenen op de volgende generatie willen overdragen, en welke vormen ze daarvoor het meest geschikt achten. In deze cursus vertrekken we vanuit het idee dat jeugdliteratuur een didactische, ontspannende en esthetische functie verenigt. In de laatste 40 jaar is de nadruk op het esthetische komen te liggen: kinderboeken zijn qua vorm en inhoud complexer geworden. Voor de analyse van een selectie kinderboeken maken we gebruiken van verschillende methodes en theoretische perspectieven. De bestudeerde kinderboeken zijn gepubliceerd voor verschillende leeftijden (van 0 tot 12) en in verschillende taalgebieden.