Franse taalbeheersing 2: spreek- en schrijfvaardigheid

Studiegidsnr:1114FLWTLF
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Franse taalbeheersing 2: Spreek- en schrijfvaardigheid

De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Franse taalbeheersing 1
Contacturen:26
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Frans
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Franc Schuerewegen
Kathleen Gyssels
Isa Van Acker

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *