Franse taalbeheersing 2: spreek- en schrijfvaardigheid

Studiegidsnr:1114FLWTLF
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Franse taalbeheersing 2: Spreek- en schrijfvaardigheid

De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Franse taalbeheersing 1
Contacturen:26
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Frans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Franc Schuerewegen
Isa Van Acker
Kathleen Gyssels

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In 3 cycli van 3-4 weken per semester wordt een onderwerp geïntroduceerd op basis van een dossier over een hedendaags Frans denker of auteur, met bijbehorende spreek- en schrijfopdrachten. In conversatiesessies leveren studenten een individuele mondelinge bijdrage, gevolgd door een collectieve discussie en tips van de docenten i.v.m. taalgebruik, uitspraak,  presentatievaardigheden, enz. De schrijfopdrachten worden voorzien van individuele en/of collectieve feedback.

Studenten werken autonoom aan uitbreiding en verdieping van hun woordenschat op basis van het handboek, dat ook luisterbestanden omvat die zelfstandig oefenen van de uitspraak van het Frans mogelijk maakt.

Daarnaast wordt er van de studenten verwacht dat zij de attitude ontwikkelen om het Frans een prominente aanwezigheid te geven in hun dagelijke leven, door actief de Franstalige actualiteit te volgen, Franstalige culturele evenementen bij te wonen, enz.