Lichaamsbeelden in dans en performance

Studiegidsnr:1114FLWTLT
Vakgebied:Film en theater
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in academiejaar aanvangend in EVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:20
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Timmy De Laet

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *