Chinees: Vertalen Chinees > Nederlands

Studiegidsnr:1114FLWTTA
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Chinees: Vertalen Chinees > Nederlands
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Chinees: Grammatica 2 én Chinees: Taalbeheersing 2
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Chinees
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ping Ng
Wim Haagdorens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Contrastieve oefeningen Chinees-Nederlands met een grote variëteit aan teksten die de verschillende aspecten van de
Chinese samenleving en cultuur behandelen en deze waar mogelijk ook in een historische context plaatsen.
Oefeningen op taalvaardigheid met nadruk op spreek-, lees- en luistervaardigheid.