5-Geotechniek

Studiegidsnr:1114FTIGEO
Vakgebied:Bouwkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student heeft een credit behaald voor 3-Sterkteleer en stabiliteit (1105FTISTS)
Contacturen:54
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Johan Blom
Mohammadtaher Ghalandari

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus wordt georganiseerd via hoorcolleges (theorie) en oefeningensessies/werkcolleges. 

theorie

 1. Grondparameters & grondclassificatie
 2. Geologie
 3. Sonderingen
 4. Boringen
 5. Overige in-situ testen
 6. Grondonderzoeksprogramma
 7. Grondspanningen
 8. Gronddoorlatendheid en grondwaterstroming
 9. Schuifweerstand
 10. Spanningsverdeling in grondmassa’s tgv overlasten
 11. Eurocodes
 12. Samendrukbaarheid van de grond
 13. Draagvermogen van funderingen op staal
 14. Draagvermogen van drukpalen