Le conditionnel en fran├žais

Studiegidsnr:1115FLWTLF
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in acad.jaar aanvangend in ONEVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:20
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Frans
Examen:1e semester
Lesgever(s)Patrick Dendale

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De topic van de cursus is "Le conditionnel en français". Hij bevat volgende onderdelen :

  • De verschillende morfologische vormen van de conditionnel met hun namen. 
  • Overzicht van de drie grote groepen  gebruiken van de Franse conditionnel met hun onderverdelingen. 
  • Kritische bespreking  van in grammatica's en in de gespecialiseerde literatuur terug te vinden classificaties van de gebruiken van de conditionnel. 
  • Beknopt historisch overzicht van de historische morfologische ontwikkeling van deze werkwoordsvorm. 
  • Voorstelling van enkele stadia en argumenten in het debat rond de vraag of de conditionnel een wijze of een  tijd  is. 
  • Gedetailleerde beschrijving van de drie grote "emplois canoniques" van de conditionnel met  de  taalkundige problemen die elk van die gebruiken stelt en de hypothesen die zijn vooropgesteld voor de semantische beschrijving van die gebruiken. 
  • Presentatie van enkele hypothesen over de diepere, "invariante" betekenis van de conditionnel. 
  • Lectuur van één of twee tijdschriftartikels over deze werkwoordsvorm.