Literatuur en religie

Studiegidsnr:1115FLWTLN
Vakgebied:Letterkunde
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in academiejaar aanvangend in EVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:20
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Veerle Fraeters
Kees Schepers
Tijl Nuyts

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Religie is terug van weggeweest. In de postseculiere samenleving is het een veelbesproken onderwerp en ook in de literatuur vormt het weer een prominent motief.  De verhoogde aandacht voor religie in samenleving en cultuur heeft gezorgd voor een zogenaamde 'religious turn' in de cultuurwetenschappen en de literatuurstudie. In dit vak verkennen we het kruispunt van literatuur en religie. Het college is cross-temporeel opgezet: we lezen zowel teksten uit de premoderne periode toen literatuur nog sterk verweven was met het religieuze veld, als teksten uit de moderne en hedendaagse tijd die circuleren in een autonoom literair veld en een geseculariseerde cultuur.  We benaderen het grensgebied van literatuur en religie vanuit drie perspectieven: de auteur en de rol van religie of spiritualiteit in diens schrijverschap en poëtica; de literaire tekst en het belang van religie en mystiek in de poëticale middelen (genre, intertekstualiteit, stijlfiguren); de functie van teksten en de rol van religie en spiritualiteit in de receptie door het publiek (bv. lezen of performen als spiritueel proces). De klemtoon ligt op de Nederlandse literatuur maar comparatieve insteken worden niet geschuwd.