5-Zorgsystemen: milieu, veiligheid, kwaliteit

Studiegidsnr:1115FTIMVK
Vakgebied:Ingenieurswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Wim Van den bergh

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus start met een algemene inleiding over het doel en de operationaliteit van een zorgsysteem. Daarna volgen specifieke zorgsystemen voor milieu, veiligheid en kwaliteit.
De Plan-Do-Check-Act-methodiek wordt als basis genomen voor het algemeen zorgsysteem. Een integraal zorgsysteem omvat de drie deelsystemen.
In het deel veiligheid wordt eerst dieper ingegaan op de wetgeving. Daarna wordt het specifieke KB op de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen diepgaander besproken, afgewisseld met praktijkvoorbeelden. Voor een toekomstige projectleider is veiligheid en milieuzorg een must. Een stap verder is de VCA-checklist en OHSAS. Diverse veiligheids- en gezondheidsaspecten worden besproken.
In het tweede deel wordt milieuzorg besproken, samen met de geldende wetgeving. Ook milieuzorgsystemen zijn operationeel in bouwfirma's. Er wordt dieper ingegaan op de voornaamste zorgsystemen w.o. ISO 14001.
Kwaliteitszorg wordt besproken in deel drie, met als voorbeeld de ISO 9000-reeks.
De student heeft de mogelijkheid om tijdens deze cursus het VCA-certificaat te bekomen d.m.v. extern examen (opgenomen in de examenreeks). Via een herhalingstest wordt deze leerstof reeds ingeoefend.