Geoffrey Chaucer

Studiegidsnr:1116FLWTLE
Vakgebied:Letterkunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:20
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:1e semester
Lesgever(s)John Arblaster

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *