Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde: Middeleeuwen

Studiegidsnr:1116FLWTLN
Vakgebied:Letterkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Remco Sleiderink
Patricia Stoop

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit onderdeel biedt een grondige kennismaking met de middeleeuwse Nederlandse literatuur (tot ca. 1450) en de wetenschappelijke bestudering daarvan. Het biedt tevens een eerste kennismaking met het Middelnederlands (bevordering lees- en vertaalvaardigheid) en het middeleeuwse schrift (textualis). De primaire literatuur omvat enkele volledige canonteksten (bijv. Van den vos ReynaerdeBeatrijs en Lanseloet van Denemerken), maar ook fragmenten van bekende en minder bekende teksten. Een deel van deze primaire literatuur wordt in moderne vertaling aangeboden, een deel in de oorspronkelijke taal. De secundaire literatuur bestaat uit enkele wetenschappelijke artikelen en inleiding of commentaar bij edities, maar ook delen van de MOOC Middelnederlands (kennisclips over Middelnederlandse literatuur). Om de leesvaardigheid van het Middelnederlands te bevorderen wordt gebruik gemaakt van een recent handboek met oefeningen.