Literatura y poder en America Latina

Studiegidsnr:1116FLWTLS
Vakgebied:Letterkunde
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in academiejaar aanvangend in EVEN jaar
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:20
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Spaans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Rita De Maeseneer

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *