Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Adaptatie in Theater, Film en Literatuur

Studiegidsnr:1116FLWTLT
Vakgebied:Film en theater
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Gertjan Willems
Ruben Demasure

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus focust op het adaptatiegegeven binnen theater, film en literatuur. Adaptaties kunnen gezien worden als autonome werken, maar deze cursus benadert adaptaties als adaptaties, dat wil zeggen als bewuste herwerkingen van een of meerdere andere werken. Het vak biedt theoretische grondslagen die helpen te begrijpen wat er gebeurt bij de adaptatie van narratief en vormelijk materiaal, van het ene medium naar het andere, maar ook binnen eenzelfde medium (bv. film remakes, dans re-enactment). We besteden speciale aandacht aan de historische ontwikkeling van literaire filmadaptaties. Het vak gaat in op zowel de tekstuele dimensies van het adaptatieproces als op de productie- en receptiecontext van adaptaties. Diverse casestudies belichten de concrete praktijk van adaptatie. Daarnaast wordt het inzicht in het adaptatieproces vergroot door middel van opdrachten, waarin het oefenen van analytische en presentatievaardigheden centraal staat.