Adaptatie in Theater, Film en Literatuur

Studiegidsnr:1116FLWTLT
Vakgebied:Film en theater
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Gertjan Willems
Ruben Demasure

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *