5-Planning en Kostprijsberekening

Studiegidsnr:1116FTIKPB
Vakgebied:Bouwkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:44
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Cedric Vuye
Björn Kusé
Charlotte Verhaeghe

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursus leer je wat de verschillende taken, gerelateerd aan planning en kostprijsberekening, zullen zijn in je verdere carrière. Je leert hoe je, vertrekkende van plan en bestek, bepaalt welke middelen je nodig hebt om een bepaald werk uit te voeren. Je leert hoe de kostprijs van die middelen berekend en beïnvloed worden en vervolgens hoe je de bijhorende tijdnormen kan bepalen. Je leert hoe je de werfkosten kan berekenen en hoe je deze kosten, samen met de algemene kosten, winst en risico verdeelt om tot een verkoopprijs en offerte te komen. De (totale) uitvoeringstermijn heeft natuurlijk ook invloed op je werfinrichting en nodige arbeiders/materieel. Je leert hoe je een eenvoudige planning kan opstellen, rekening houdende met zaken zoals uithardingstijd, voorbereidings- en levertermijnen, ... en hoe dit je kostprijs beïnvloedt.